בודדים
גברים/נשים באולימפי 18-19 גברים/נשים 55-59
גברים/נשים 20-24 גברים/נשים 60-64
גברים/נשים 25-29 גברים/נשים 65-69
גברים/נשים 30-34 גברים/נשים 70-74
גברים/נשים 35-39 גברים/נשים 75+
גברים/נשים 40-44 נוער למקצה ספרינט 16-17
גברים/נשים 45-49 נוער למקצה ספרינט 18-19
גברים/נשים 50-54 נערים/ות – מיני ספרינט 14-15

שלשות
שלשות נשים שלשות גברים שלשות מעורבות
גיל מצטבר עד 119 גיל מצטבר עד 119 גיל מצטבר עד 119
גיל מצטבר מעל 120 גיל מצטבר מעל 120 גיל מצטבר מעל 120
זוגות רשאים להתחרות אך לא יהיו זכאים לקבל מדלייה. במקרה של זוגות גיל מינמלי יהיה לפי המקצה עם מגבלת הגיל הגבוהה יותר.



תמונות נבחרות
פייסבוק שוונג

אינסטגרם שוונג



נותני חסויות
SHAVOA