מפת מרוץ 10 ק"מ (2 הקפות)


מפת מרוץ 5 ק"מ


 

מפת מרוץ 2 ק"מ עממי

 

– מים יחולקו בקו הסיום בלבד (לא יחולקו מים לאורך המסלול)