• ידוע לי שהאירוע הוא אירוע של ספורט סיבולת. ידוע לי שההכנה לאירוע דורשת אימונים רבים ומתאימים.
  • ידוע לי שהשתתפות באירוע ללא הכנה קפדנית וללא בדיקת רופא עלולה להיות מסוכנת.
  • אני מודע/ת לסוגי תוכניות האימון המתאימות לסוג כזה של אירוע סיבולת (תוכניות אימון ריצה, תוכניות אימון שחייה ותוכניות אימון טריאתלון)
  • בכוונתי לבדוק את מזג האוויר בסמוך ליום האירוע ולהיערך בהתאם. (טמפ' ממוצעת ותחזית מלאה -ניתן לראות כאן)
  • אני מצהיר/ה ומתחייב/ת שמצבי הגופני נבדק על ידי רופא שאישר השתתפותי באירוע.
  • אני מצהיר/ה ומתחייב/ת שאני בריא/ה וכשיר/ה להשתתף באירוע.
  • אני מתחייב/ת לא להשתתף באירוע אם אהיה חולה או ארגיש לא טוב לקראת האירוע.

א. ידוע לי כי שוונג, הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא ישאו בכח אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו. על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל

ב. מוסכם עלי, ששוונג ומטה האירוע רשאים להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה, וכן לפרסם את התוצאות שלי באתר המרוץ ובאתר שוונג.

ג. קראתי את תקנון האתרומדיניות הביטולים כפי שמופיע בקישור הבא אני מאשר את הכתוב בהם ומאשר לפנות אלי בעדכוני זמנים, מספר משתתף, תנאי מזג אוויר צפויים והצעות שיווק.

ד. ידוע לי כי סגירת המסלול (Cut-off) יהיה בהתאם ללו"ז המפורסם באתר התחרות

ה. חל איסור מוחלט להשתתף באירוע עם כלבים או בע"ח אחר (קשורים עם/בלי רצועה)

ו. חל איסור לרוץ בתחרות עם אוזניות, רץ שיבחר לעשות כן, עושה זאת על אחריותו ובידיעתו

ז. הוראות הבטיחות אוסרות על ריצה עם עגלת ילדים בזמן התחרות


Participation terms and conditions:
I hereby confirm that:
1. I am healthy and fit to participate in the race, that I’ve properly trained for it and that my physical condition has been examined and approved by a qualified physician.
2. I am familiar with the race route, nature and of the the event rules.
3. I agree that the event organizers event and the people in charge of it will not be responsible for any belongings or equipment that I bring with me to the race. I waive any claim, lawsuit and/or demand against the event organizers event and the people in charge of it in relation to damage and/or loss that might be caused to equipment and/or belongings in my possession.
4. I give permission to the event organizers to take photographs of me during the event and during pre-event activities and use any photograph, video, interview, recording etc. for marketing and advertising purposes in the following media outlets: television, internet, facebook, newspaper, stores, public relations, magazines, brochures and any other kind of printed, written or visual materials, without any compensation.
Additionally, I agree to have my personal race bib (bib number) published in all the aforementioned media outlets.
פייסבוק שוונג

אינסטגרם שוונג


נותני חסויות
zahala
ver
MSTZ