שימו לב - מרוץ אייל ה-16 יתקיים בתאריך 12.11.2016 -

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 1. בעקבות פסיקת בית המשפט על כל משתתף במרוץ 10 ק"מ ומעלה להציג ולחתום על הצהרת בריאות משתתף.

הנכם מתבקשים למסור את הטופס ידנית בעת איסוף ערכת המשתתף. משתתף שלא יביא עימו הצהרת השתתפות חתומה, לא יוכל לקבל את ערכת המשתתף ולא יוכל להשתתף במרוץ!

משתתף שלא ביטל השתתפותו עד המועד האחרון לביטולים, ולא הציג הצהרת השתתפות חתומה עד סיום חלוקת ערכות ההשתתפות, לא יקבל כל החזר על הרשמתו. להורדת הקובץ בפורמט PDF – לחצו כאן | להורדת הקובץ בפורמט WORD – לחצו כאן

 1. המסלולים ברמת קושי קלה עד בינונית.
 2. תנאי השתתפות באירוע- אני הח"מ מאשר/ת בזאת:
 • אני מצהיר בזה שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר ע"י רופא מוסמך.
 • ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
 • על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.
 • מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.
 • הנהלת המרוץ רשאית לעשות שינויים במסלולי הריצה ולוחות הזמנים בהתאם להוראות המשטרה.
 • נדרש אישור הורה של משתתף מתחת לגיל 18.
 1. נוהל ביטולים/שינויים/החזרים:
 • ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה11.11.15 – בשעה 22:00.
 • נוהל ביטולים עד ה-1.11.15, שעה 10:00 בבוקר בעלות 20 ש"ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.
 • לנרשמים בהרשמה מאוחרת לא יתאפשרו ביטולים בכל מקרה שהוא.
 • נוהל שינויים – העברת מקצה עד תאריך 1.11.15.  בשעה 10:00 ללא עלות דמי טיפול. לאחר מכן כל שינוי כרוך בעלות של 15 ש"ח.
 • על מנת לבטל את הרשמתכם לאירוע, יש להיכנס לקישור – ביטול הרשמה – ולמלא את כל הפרטים.
 • שימוש בקוד קופון – קוד קופון ניתן לקבוצה מעל 20 רצים וניתן בתיאום בין מנהלי האתר למנהל/מאמן הקבוצה. לא ניתן לקבל הנחה בדיעבד ו/או זיכוי לאדם שלא השתמש בקוד הקופון שהיה ברשותו.
 • רץ המעוניין להעביר את הרשמתו לרץ אחר, חייב לשלוח מייל עם פרטיו ועם פרטי הרץ המחליף. ניתן להעביר ערכת הרשמה עד יום 1.11.15, לאחר מועד זה לא תתאפשר העברת שמות. במידה ויש שינוי במקצה יש לשלוח טופס שינוי מקצה כמפורט לעיל.
 • בהרשמתכם הנכם מסכימים לתקנון המרוץ.
 • עלות הרשמה טלפונית בתוספת של 20 ש"ח למחיר ההרשמה
 • חובה אישור רפואי וביטוח רפואי לפי חוק הספורט באחריות המתחרים, אך אין צורך להציגו ביום המרוץ.
 • כל מתחרה יידרש לחתום במקום על תצהיר שהוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ.
 1. הגבלת גיל- ההשתתפות למקצה 15 ק"מ מגיל 15 ומעלה. לקטינים נדרש אישור הסרת אחריות והצהרת בריאות חתום על ידי ההורים.
 2. חלוקת פרסים וגביעים
 • רץ/ה שזכאי לפרס/גביע ולא יהיה נוכח בטכס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד.
 • שנת הלידה היא הקובעת
 • מינימום של 5 רצים בקטגוריה