שימו לב - מרוץ אייל ה-16 יתקיים בתאריך 12.11.2016 -

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאןבמסלול ה – 15 ק"מ

תחנה ראשונה  2.5 ק"מ
תחנה  שניה 4.750   ק"מ+איזוטון
תחנה שלישית 7.750 ק"מ
תחנה רביעית 10.250 ק"מ + איזוטון
תחנה חמישית  12.500
תחנה אחרונה בסיום
במסלול ה – 5 ק"מ
תחנה ראשונה 1 ק"מ
תחנה שניה ב3.5 ק"מתחנה שלישת בסיום
כל השתיה במהלך המרוץ תוגש עם בקבוקי ביבי של מי עדן